Už programos ir priemonių plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius ir darbuotojai, atsižvelgiant į jų kompetencijai priskirtinas antikorupcines priemones.
Atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę asmuo atlieka programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas mokytojas Vaidotas Rukas, tel. nr. +37046952820, el. p. vaidotas.rukas@nmm.lt