2017-2018 mokslo metais Neringos meno mokyklos choreografijos skyrius vykdo Trumpalaikio kryptingo meninio ugdymo programą choreografijos specialybei. Programa yra registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR), programa finansuojama Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) lėšomis.

Programos tikslas: padėti ugdyti choreografijos įgudžius, teikti galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei prigimtines menines galias.

Uždaviniai:

1. Sukurti įvairias choreografines kompozicijas, atitinkančias ugdymo tikslus, mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo poreikius ir interesus;

2. Naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą - stebėti šokio spektaklius, koncertus ir kt;

3. Atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą.

Tikslinė programos grupė:

Baigę pagrindinę choreografijos programą arba nebaigę, bet gebantys šokti 13-18 metų jaunuoliai. (grupės dydis: 10-20 žmonių)