Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos Specialųjų tyrimų tarnybą: www.stt.lt

Atsakingas už korupciją prevenciją asmuo nagrinėja pranešimus apie galimas korupcijos apraiškas mokykloje.
Kontaktai nurodyti atsakingo už korupcijos prevenciją skiltyje.