Mokiniams siūlomos šios Neringos meno mokyklos ilgalaikės ir trumpalaikės meninio ugdymo programos:
3 metų ankstyvojo meninio ugdymo programa;
3 metų pradinio muzikavimo ugdymo programa;
4 metų pagrindinio muzikavimo ugdymo programa;
2 metų išplėstinio muzikinio ugdymo programa;
3 metų pradinio choreografijos ugdymo programa;
3 metų pagrindinio choreografijos ugdymo programa;
2 metų pradinio teatrinio meno ugdymo programa;
4 metų pagrindinio teatrinio meno ugdymo programa;
3 metų pradinio dailės ugdymo programą;
3 metų pagrindinio dailės ugdymo programą;
trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos;
4 metų muzikos mėgėjų ugdymo programa gitaros specialybei;
4 metų suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa;
4 metų suaugusiųjų dailės ugdymo programa.