Atlygis už ugdymą pervedamas į Neringos meno mokyklos banko sąskaitą: AB „SWEDBANK"

Sąskaitos nr. LT337300010098479682

Mokinių iki 19 metų mėnesinio atlygio už ugdymą mokestis 20 procentų 1 (BSI) - 7,80 Eur

Suaugusiųjų  meninis grupinis ugdymas  50 procentų 1 (BSI)- 19,50 Eur už mėnesį

Suaugusiųjų individualus ugdymas 70 procentų 1 (BSI) - 27,30 Eur už mėnesį