.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYČIŲ LINK

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ RENGINYS PEDAGOGAMS

„Atsakomybės ugdymas –bendros pastangos dėl vaiko sėkmės“

Kiekvienas rugsėjis mokytojams ir mokiniams – lyg naujai atversta knyga, kurioje pildome pačius svarbiausius puslapius. Jis atneša naujus tikslus ir iššūkius. Mokslo metai jau prasidėjo ir Neringos švietimo įstaigos, įkvėptos projekto „Lyderių laikas 3“ rugsėjo 10 d. susibūrė mokslo metų pradžios konferencijoje „Atsakomybės ugdymas – bendros pastangos dėl vaiko sėkmės“. Savivaldybėje vykusioje konferencijoje susirinko visų įstaigų vadovai su pavaduotojais bei gausus būrys pedagogų. Renginyje turėjome garbingų svečių – savo apsilankymu ir ypatingu dėmesiu švietimui džiugino miesto meras Darius Jasaitis bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šveikauskas, o  konferencijos sėkmę pamatavo projekto Lyderių laikas 3 kūrybinės komandos kuratorė Olivija Saranienė.

Renginio metu mokyklų vadovai skaitė išsamius pranešimus, nepamiršdami akcentuoti projekto Lyderių laikas 3 teigiamos įtakos ne tik visai Neringos švietimo bendruomenei, bet ir atskiroms sritims savo įstaigose: pagerėjusiai atmosferai, atsiradusiam stipresniam atsakomybės jausmui ir sugebėjimu aiškiau susitarti, norui dalintis bei bendradarbiauti.  

Pirmąjį pranešimą Pokyčio projekto „Mokytojų socialinio kapitalo stiprinimas ugdant mokinių atsakomybę“ skaičiusi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Asta Baškevičienė akcentavo tai, kas jau padaryta šio projekto dėka ir atkreipė dėmesį į tuos dalykus, kuriuos dar reiktų tobulinti. Vedėja išskyrė svarbiausius pokyčio projekto aspektus, dar kartą priminė SSGG analizę, kurios rodikliai projekto eigoje kito. Pasidžiaugta, kad dauguma silpnybių jau įveiktos (tokios kaip: silpnas bendruomenės narių įsitraukimas, bendradarbiavimo tarp įstaigų stoka, nepasitikėjimas savimi, savęs menkinimas, savivertės, atvirumo, atsakomybės stoka). Žinoma, pastebėta ir dar neišnaudotų galimybių: interaktyvaus mokymo, tinklaveikos ir nuotolinių pamokų vedimo stoka. Pasidžiaugta įvykdytomis veiklomis: bendrais įstaigų renginiais, įdomia stažuočių patirtimi ir praktiniu veiklų pritaikymu savo įstaigose, Neringos vaikų choro atsiradimu, netradicinių lauko erdvių įgalinimu vasaros sezono metu. Išsakyta ir keletas abejonių dėl  „švyturių komandos“  ateities: „Ar neužmiršome interaktyvaus mokymo(-si), nuotolinių pamokų? Ar „gyvuos“ švyturių grupė?

Antrąjį  pranešimą „Mokyklų tinklaveikos veiksniai“  skaitęs Sporto mokyklos direktorius Norbertas Airošius supažindino kolegas su tinklaveikos sąvoka ir pateikė pavyzdžių, kaip tinklaveika padeda įstaigoms susivienyti ir kelti ne tik mokytojų, bet ir mokinių kompetencijas. Bendradarbiaujant ir kuriant ryšius, atsiranda bendri siekiai, o tikslai pasiekiami daug greičiau ir produktyviau, atnešdami ne tik asmenybės ūgtį bei padidėjusią atsakomybę, bet taip pat sukuriant stabilią ugdymo sistemą, suteikiant kiekvienam maksimalias ugdymo(-si) galimybes.

Neringos meno mokyklos direktorės Rasos Norvilienės pranešimas buvo kiek kitoks – „Neringos meno mokykla – erdvė kūrybiškumui skleistis“.  Direktorė grąžino visus prie pagrindinio dalyko ugdant ir ugdantis – prie kūrybiškumo, kaip pamatinės vertybės ir siekiamybės. Galime kalbėti apie atsakomybę, bendradarbiavimą ar lyderystę, bet viskas prasideda nuo pačių paprasčiausių dalykų: jeigu vaikas jaučiasi laisvas, galintis išreikšti save, gebantis suprasti savo talentus, kryptingai atskleidžiantis savo gebėjimus – tada jis jaus atsakomybę siekti savo užsibrėžtų tikslų. Tik galėdamas išreikšti geriausias savo savybes, jis tobulės bei galės skleistis. Todėl kartais svarbiau ne griežtas taisyklių ir įsipareigojimų laikymasis, kartais svarbiau suprasti šalia esantį, padėti jam tobulėti toje srityje, kur vaikas jaučiasi gebąs, kur jis patiria sėkmę. Kūrybiškai save išreiškiantis ugdytinis savaime patiria sėkmę. Patirta sėkmė atneša džiaugsmą. Patyręs džiaugsmą,jis atgauna pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. Ir, galiausiai, pasitikintis savo jėgomis, jis jaučiasi laimingas. Laimingas ugdytinis, pasak direktorės Rasos Norvilienės, ir turėtų būti kiekvienos švietimo įstaigos siekiamybė!

Nidos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Joana Mažeikienė taip pat palietė laimės sąvoką. Pranešime „Laimingas vaikas bendruomenės darželyje“ direktorė taip pat pasidalino teigiama pokyčių projekto įtaka bei supažindino su vykusiomis ir įgyvendintomis veiklomis bei išsikeltais tikslais. Joana Mažeikienė taip pat pabrėžė inovatyvaus,  patyriminio vaikų ugdymo būtinybę, taip pat pristatė „Kimoči“ programos įgyvendinimo galimybes „viščiukų“ grupėje.  Pristatymo pabaigoje pasidžiaugė įgyvendintais edukaciniais projektais: „Magiški kiaušiniai“ ir „Žalioji laboratorija“, kurie padėjo mažiesiems darželinukams ugdytis atsakomybės jausmą bei empatiją.

Labai išsamus ir informatyvus buvo Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos pristatymas tema „ ,,Vežanti“ socialinė, emocinė savijauta – tinkamas raktas į Neringos gimnazijos bendruomenės sėkmę“.  Direktorius taip pat dėkojo Lyderių laiko 3 kuratorei ir visiems lektoriams už suteiktas galimybes vadovams bei pedagogams plėsti savo kompetencijas bei pasidžiaugė pasiektais rezultatais, įgyvendintomis veiklomis, bendrais įstaigų renginiais.  Juodkrantės darželyje pritaikyta ,,Kimochi“ programa,  ugdančia vaikų socialinį – emocinį, kinestetinį intelektą. Gimnazijos lygmeniu įgyvendintu ,,Asmenybės ūgties dienoraščiu“ (vaiko asmeninės pažangos matavimo įrankis, bendruomenės susitarimų kontekste), magnetine lenta bei, svarbiausia, padidėjusiu kolegų tarpusavio bendradarbiavimu.

Labiausiai visus įkvėpė LL3 Kūrybinės komandos kuratorė Olivija Saranienė, kuri visos konferencijos metu atidžiai stebėjo pranešėjus, kad vėliau atkreiptų dėmesį į svarbiausius projekto ir konferencijos aspektus.  Pokyčių projekto kuratorė išskyrė mūsų savivaldybės komandos unikalumą, išskirtinumą. Jos teigimu, pirmasis paradoksas, kad miesto meras Darius Jasaitis ne tik pasveikino pedagogus, bet pasiliko ir aktyviai dalyvavo diskusijose viso renginio metu. Nevienareikšmiškai galima teigti, kad merui rūpi švietimo situacija Neringos savivaldybėje ir tolimesnė jo ateitis. Antrasis lektorės pastebėtas mūsų savivaldybės unikalumas ir stiprybė yra akivaizdžiai jaučiamas vienybės, bendrumo ir įsipareigojimo jausmas. Trečiasis klausimas, kylantis iš visų pristatymų ir išsakytų minčių, tai, kad vis dar trūksta refleksijos po įvykusių veiklų tarp organizacijų. Kuratorės patarimas: daugiau reflektuoti, dalintis ir kalbėti, nevengiant aiškiai apibrėžti vaidmenis bei jais pasiskirstyti. Lektorė taip pat pabrėžė visoje Lietuvoje pastebimą problemą: labai sunku stiprinti socialinį kapitalą, nes nebelikę bendrumo jausmo, jaučiamas susiskaldymas, todėl kiekvieno mūsų užduotis yra rasti kelią, kaip sugrįžti prie bendrų vertybių ir jų siekimo kartu. Baigdama dalintis savo įkvepiančiomis idėjomis, lektorė  pabrėžė, jog didžiausią poveikį daro pavyzdys, todėl kiekvienas asmeniškai turime prisiimti atsakomybę rodyti tik pačius geriausius pavyzdžius.

Po įkvepiančių kalbų ir paskatinimo toliau bendrai dirbti, pedagogai buvo įtraukti į aktyvią diskusiją – refleksiją „Projektas įgyvendintas. O kas toliau?“, moderuojamą anglų kalbos mokytojos metodininkės Ingos Vainutienės. Mokytojai buvo skatinami išsakyti savo mintis, išskiriant projekto „Lyderių laikas 3“ teikiamus pliusus ir minusus. Buvo išsakyta daug gražių minčių, pastebėta bendradarbiavimo nauda ir padaryta pažanga, pasidžiaugta įgyta patirtimi ir stažuočių idėjomis, taip pat aptarti išryškėję neįgyvendinti siekiai: refleksijos stoka pasibaigus veikloms bei konkretesnis pasiskirstymas veiklomis, atsakomybėmis. Refleksiją vainikavo priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rūtos Bukauskienės išsakyta mintis:“ Kartais reikia nukeliauti labai toli tam, kad suprastum, kiek daug turi visai šalia....“

Gintarė Dikšienė

Pasidalinkite šia naujiena

Komentaras

Filtered HTML

  • Nuorodos ir e. pašto adresai konvertuojami į nuorodas automatiškai.
  • Leidžiamos HTML žymos: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Pastraipos sudaromos automatiškai.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Nuorodos ir e. pašto adresai konvertuojami į nuorodas automatiškai.
  • Pastraipos sudaromos automatiškai.