Darbuotojų e. pašto adreso struktūra darbuotojo vardas.pavarde@nmm.lt Tel. nr. +37046952820

Direktorė Rasa Norvilienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Dikšienė

 

Mokytojai

Muzikos mokytoja ekspertė Audronė Buržinskienė

Fortepijono vyr. mokytoja Aušrelė Augaitienė

Fortepijono vyr. mokytoja Reda Normantienė

Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono  mokytoja metodininkė Dangira Žvirblienė

Teatrinio meno mokytoja metodininkė Virginija Mamontovienė

Teatrinio meno mokytoja Živilė Subačiūtė

Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono mokytoja metodininkė  Rita Rušinskienė

Koncertmeisteris metodininkas Aidas Macevičius

Muzikos teorijos, solfedžio, fortepijono mokytojas metodininkas Vytautas Valys

Akordeono, birbynės mokytojas metodininkas Vytautas Zelenis

Dailės vyr. mokytoja Monika Urbonavičienė

Kanklių vyr. mokytoja Ieva Pumputytė

Gitaros mokytojas Edvinas Pranaitis (vaiko priežiūros atostogose)

Gitaros mokytojas Mantas Nazarovas

Fortepijono, dainavimo mokytoja metodininkė Loreta Ramelienė

Choreografijos vyr. mokytoja Jurgita Survilienė

Dailės vyr. mokytojas Albertas Danilevičius

Choreografijos vyr. mokytoja Rasa Želnytė - Šembergė

Kanklių mokytoja Vaida Petrukonienė (vaiko priežiūros atostogose)

Kanklių mokytoja Roberta Petraitytė (nėštumo ir gimdymo atostogose)

 

Raštinės administratorė Jovita Gakaitė

Patalpų ir teritorijos valytoja -kiemsargė Leonora Novikova

Vyriausioji buhalterė Birutė Kocienė

Ūkio reikalų specialistas Vaidas Norvilas