Neringos mokinių šokių grupė festivalio „Tuo ritmu“ laureatai

Neringos mokinių šokių grupė festivalio „Tuo ritmu“ laureatai
Balandžio 22 d. Neringos meno mokyklos šokių grupė Žemaičių Kalvarijoje dalyvavo vaikų ir jaunimo šokių festivalyje "Tuo ritmu". Konkurse mokiniai atliko šokį „Saulės žirgelis“(vadovė R. Želnytė) ir savo grupėje laimėjo pagrindinį prizą – laureato nominaciją. Komisija vertino repertuarą ir kūrinio išpildymą, atlikimo techniką, artistiškumą, kolektyvo estetinis įvaizdį, sceninę kultūrą.

Neringos meno mokyklos mokinės - respublikinio konkurso laureatės

Kovo 22 d. Kretingos meno mokykloje vyko IV respublikinis tautinių instrumentų kamerinių ansamblių festivalis – konkursas „Keturnytis“. Jame dalyvavo mokiniai iš Neringos, Klaipėdos, Palangos, Naujosios Akmenės, Kalvarijų, Kuršėnų, Marijampolės, Plungės, Salantų, Šilutės muzikos ir meno mokyklų, Vėžaičių kultūros centro bei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos.

Neringos meno mokykloje taikomi inovatyvūs metodai pristatyti respublikinėje konferencijoje

Kovo 24 d. Šiaulių 1-ojoje muzikos mokyklos vyko respublikinėje metodinė – praktinė konferencija „Meno/muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: nuo teorijos iki praktikos“. Neringos meno mokyklos mokytojai (R. Norvilienė, I. Kisarauskienė, A. Macevičius, I. Pumputytė, N. Airošius, R. Normantienė, A. Augaitienė, A. Buržinskienė) dalyvavo konferencijoje ir susipažino su kitų Lietuvos meninio ugdymo mokyklų gerąja praktika. Psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė pristatė kokius naujus iššūkius kelia šiuolaikiniai mokiniai savo mokytojams ir mokykloms.

„Dainų dainelės“ konkurse trys neringiškės

Sausio 14 d. Neringos meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ Neringos savivaldybės etapas. Jame dalyvavo Neringos meno mokyklos mokinės: Livija Jurkutė, Augustė Stalioraitytė ir Kotryna Marčiūtė. Vertinimo komisiją sudarė: Neringos savivaldybės atstovė Sigita Vaitkevičienė, Neringos meno mokyklos mokytojos Audronė Buržinskienė ir Dangira Žvirblienė, ir Nidos lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ pavaduotoja Ramunė Pečiukonytė. Jaunųjų dainininkių pasirodymus komisija įvertino puikiai ir nusprendė, kad visos jaunosios atlikėjos š. m. sausio 28 d.

Augustė Stalioraitytė – festivalio - konkurso „Pajūrio klavyrai“ prizininkė

Lapkričio 27 d. Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje vyko Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis - konkursas „Pajūrio klavyrai“. Jame Neringos meno mokyklą atstovavo Augustė Stalioraitytė ir laimėjo trečią vietą, bei buvo apdovanota laureato diplomu. Mokinę konkursui paruošė vyr. mokytoja Aušrelė Augaitienė.
Neringos meno mokyklos bendruomenė sveikina, džiaugiasi ir didžiuojasi Augustės laimėjimu.

Jordanai Stasiūnaitei respublikiniame konkurse II vietos diplomas

Labai džiaugiamės ir sveikiname Neringos meno mokyklos mokinę Jordaną Stasiūnaitę V respublikiniame lietuviškos muzikos festivalyje - konkurse „Atlėk, sakale" C kategorijoje užėmus II vietą.
Mokinę konkursui parengė mokytoja Irena Kisarauskienė. Mokinei konkurse akomponavo koncertmeisteris Aidas Macevičius.