Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
Kitos švietimo veiklos rūšys:
Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.