Mokome
įdomiai prasmingai išsamiai
png-1.png
png-1.png
Neringos meno mokykloje
slide-concept-2-1.png
slide-concept-2-2.png
slide-concept-2-3.png
slide-concept-2-4.png
slide-concept-2-5.png
Kasdien
Prisijunk
ir Tu
20151111_121331.jpg
Neringos meno mokyklos laiptinės galerijoje dailės skyriaus mokiniai demonstruoja piešinių parodas skirtas Neringos bendruomenei. Eksponuojami įvairiomis technikomis atlikti darbai - tapyba, grafika, mišri technika, anglis, sangvinas. Nuo natiurmorto iki mįslės, nuo grafinio piešinio iki pirmykščių uolų piešinių. Kiekvieno piešinys kūrybiškas, savaip interpretuotas, originalus. Paroda žavi savo spalvingumu. Maloniai kviečiame apsilankyti.
slide-concept.png
MOKYTIS!
Puikiai
Kasdien
svarbu!
Ugdomi talentai
Džiaugiamės!
png-1.png
png-1.png
Neringos meno mokykloje
slide-concept-2-1.png
slide-concept-2-2.png
slide-concept-2-3.png
slide-concept-2-4.png
slide-concept-2-5.png
Smagios
PAMOKOS
Kiekvienam :)

.

  2016 m. Neringos meno mokyklos pokyčiai

  Atnaujintos ugdymo programos. Nuo rugsėjo mėn. mokytojai dirbs pagal atnaujintas ugdymo programas ir didesnį dėmesį skirs mokinių kūrybiškumo, improvizacijos ir iniciatyvumo skatinimui.
  Stiprinama materialinė bazė. Gitaros specialybės mokiniai mokysis groti nauja klasikine gitara, fotografijos programos mokiniai dirbs su profesionalia LED apšvietimo įranga, o dailės specialybių mokiniai – džiaugiasi naujais molbertais, piešinių džiovykle.
  Mokykloje intensyviau naudojamos informacinės technologijos. Pradedamas naudoti elektroninis dienynas, kuris padės gerinti ugdymo procesą ir skleisti informaciją efektyviausiu būdu. Mokiniai, tėvai visą informaciją galės gauti parsisiuntę mobiliąją programėlę telefone.
  Plėtojamos edukacinės erdvės. 2016 m. Neringos meno mokykloje sukurtos edukacinės erdvės (M. Urbonavičienė, N. Airošius, A. Danilevičius, V. Norvilas) ŠMM skelbtame „Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių“ konkurse puikiai įvertintos nacionalinės vertinimo komisijos ekspertų. Tai buvo vienintelė neformalaus ugdymo įstaiga laimėjusi šį konkursą. Edukacinės erdvės toliau bus plėtojamos po mokymų Austrijoje „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Austrijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“.
  Pradedamas vykdyti naujas edukacinis projektas „Neringiškių šeimos“. Šiuo projektu siekiama stiprinti šeimų tarpusavio santykius ir pakviesti piešti savo šeimos narius, dalyvauti meninėje ir portretinėje fotosesijoje, atskleidžiant savo šeimų gyvenimą, pasitelkiant meninę improvizaciją. Projekto partneris: Liudviko Rėzos kultūros centras.
  2016 m. įsimins mokyklos istorijoje ne tik pasiekimų gausa, bet ir naujovėmis, kurias priimame kaip galimybę tobulėti patiems ir toliau teikti mokiniams prasmingą ugdymą. Visada skatiname mokytojų iniciatyvas ir džiaugiamės naujovėmis.“ - R. Norvilienė.

Šiais metais meno mokykloje šokame dainuojame grojame piešiame vaidiname fotografuojame visa širdimi.

Mūsų privalumai

Mokinių ir tėvų konsultavimas

Mokymosi klausimais konsultuoja mokymo ekspertai.

Mokykloje veikia biblioteka

Mokykla turi sukaupusi didelę knygų biblioteką meniniam ugdymui.

Nuotraukų peržiūra internete

Mokiniai ir tėveliai gali peržiūrėti nuotraukas mokyklos Facebook paskyroje.

Vertinimas

Mokytojai nuolat teikia informaciją tėvams apie pasiekimus ir tobulėjimo galimybes.

Tėvai gali aktyviai dalyvauti ugdyme

Tėvų iniciatyvas visada priimame ir padedame įgyvendinti.

Mokyklos taryba

Mokyklos veikloje aktyviai veikia mokyklos taryba, kurią sudaro mokinių, tėvų ir mokytojų atstovai.

Kokybiškas ugdymas

Visi mokytojai yra savo srities profesionalai turinys ilgametę mokymo patirtį.

Aktyvi meninė veikla bendruomenėje

Mokykla kiekvieną mėnesį organizuoja menines akcijas, koncertus, parodas bendruomenei.

ir dar daugiau...

Nuomojame muzikos instrumentus pagal Neringos savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.
Rūpinamės, kad aplinka nuolat įkvėptų naujiems kūrybiniams polėkiams.
Visada tikslią mokėjimų informaciją galime suteikti ir e. paštu, bei telefonu.

Geriausia ugdyti savo gebėjimus menu. Mes mokome fortepijono, akordeono, kanklių, fotografijos pagrindų, birbynės, gitaros, dailės, choreografijos, teatrinio meno, ankstyvojo ugdymo specialybių.

item Mokytojai
item Individualus planas
item Kokybiškas mokymas
item Mūsų pasiekimai