Direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymas

Raštinės vedėjos pareigybių aprašymas

Ūkio reikalų specialisto pareigybių aprašymas

Kiemsargės-valytojos pareigybių aprašymas

Vyr. buhalterio pareigybių aprašymas

Vaizdo režisieriaus (specialisto) pareigybiniai nuostatai.pdf

Ankstyvojo meninio ugdymo pradedančio mokytojo (specialybės) aprašymas.pdf

Teatrinio meno mokytojo praeigybės aprašymas.pdf

Teatrinio meno mokytojo metodininko (specialybės) pareigybės aprašymas.pdf

Choreografijos mokytojo ( specialybės) pareigybės aprašymas.pdf

Choreografijos vyr, mokytojo (specialybės) pareigybės aprašymas.pdf

Dailės vyr. mokytojo (specialybės) pareigybės aprašymas.pdf

Muzikavimo programos pradedančiojo mokytojo (specialybės) pareigybės aprašymas.pdf

Muzikavimo programos mokytojo (specialybės) pareigybės aprašymas.pdf

Muzikavimo programos vyr. mokytojo (specialybės) pareigybės aprašymas.pdf

Muzikavimo programos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas.pdf

Mokyklos muzikavimo programos mokytojo (specialybės) eksperto pareigybės aprašymas.pdf

Koncertmeisterio metodininko pareigybės aprašymas.pdf

 

 

Susisiekite su mumis
Neringos meno mokykla

Neringos meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Neringos meno mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pamario g. 4, LT-93124 Neringa.
Kodas 190894483.
Tel. nr. +370 674 41141.
Fakso nr. +370 674 41141
E. paštas info@nmm.lt
Kontaktai

Adresas: Pamario g. 4, Neringa, Lietuva
Telefonas: +370 674 41141
E. paštas: info@nmm.lt
Sekite mus internete

© Paskelbtas turinys negali būti publikuojamas be raštiško Neringos meno mokyklos sutikimo