Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacijos apie asmenį surinkimas

 

 

Už programos ir priemonių plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius ir darbuotojai, atsižvelgiant į jų kompetencijai priskirtinas antikorupcines priemones.
Atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę asmuo atlieka programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Dikšienė, tel.nr. 863917316, el.paštas: gintare.diksiene@gmail.com

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

 

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos Specialųjų tyrimų tarnybą: www.stt.lt

Atsakingas už korupciją prevenciją asmuo nagrinėja pranešimus apie galimas korupcijos apraiškas mokykloje.
Kontaktai nurodyti atsakingo už korupcijos prevenciją skiltyje.

Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2018 m.

Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2015 - 2016 m.

Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2014 - 2015 m.

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2018-09-28 ŽMOGIŠKŲJŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Korupcijos pasireiškimo tikimybė 2017 m.

Susisiekite su mumis
Neringos meno mokykla

Neringos meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Neringos meno mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pamario g. 4, LT-93124 Neringa.
Kodas 190894483.
Tel. nr. +37046952820.
Fakso nr. +37046952820
E. paštas info@nmm.lt
Kontaktai

Adresas: Pamario g. 4, Neringa, Lietuva
Telefonas: +370 469 52820
E. paštas: info@nmm.lt
Sekite mus internete

© Paskelbtas turinys negali būti publikuojamas be raštiško Neringos meno mokyklos sutikimo