Už programos ir priemonių plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius ir darbuotojai, atsižvelgiant į jų kompetencijai priskirtinas antikorupcines priemones.
Atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę asmuo atlieka programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva Pumputytė-Macevičė, tel.nr. +37067441141, el.paštas: info@nmm.lt

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos Specialųjų tyrimų tarnybą: www.stt.lt

Atsakingas už korupciją prevenciją asmuo nagrinėja pranešimus apie galimas korupcijos apraiškas mokykloje.
Kontaktai nurodyti atsakingo už korupcijos prevenciją skiltyje.

Antikorupcinės programos 2019-2020 m.m. įgyvendinimo prie monių planas.pdf

Antikorupcinės programos 2017-2018 m.m. priemonių planas.pdf

Antikorupcija 2014-2015.doc

Neringos savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa.pdf

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2018-09-28 ŽMOGIŠKŲJŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS.docx

 

Susisiekite su mumis
Neringos meno mokykla

Neringos meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Neringos meno mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pamario g. 4, LT-93124 Neringa.
Kodas 190894483.
Tel. nr. +370 674 41141.
Fakso nr. +370 674 41141
E. paštas info@nmm.lt
Kontaktai

Adresas: Pamario g. 4, Neringa, Lietuva
Telefonas: +370 674 41141
E. paštas: info@nmm.lt
Sekite mus internete

© Paskelbtas turinys negali būti publikuojamas be raštiško Neringos meno mokyklos sutikimo