V-1308 Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo (e-tar.lt)

XI-2015 Dėl Valstybės pažangos strategijos "Lietuvos pažangos strategija "Lietuva 2030" patvirtinimo (e-tar.lt)

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“.pdf

I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (e-tar.lt)

Neformalusis švietimas | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO (lrs.lt)

Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)

ISAK-2695 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo (lrs.lt)

ISAK-43 Dėl Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo (lrs.lt)

VIII-822 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas (e-tar.lt)

V-1795 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

V-599 Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji s... (e-tar.lt)

XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt)

T1-18 Dėl Neringos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (lrs.lt)

 

 

Susisiekite su mumis
Neringos meno mokykla

Neringos meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Neringos meno mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pamario g. 4, LT-93124 Neringa.
Kodas 190894483.
Tel. nr. +370 674 41141.
Fakso nr. +370 674 41141
E. paštas info@nmm.lt
Kontaktai

Adresas: Pamario g. 4, Neringa, Lietuva
Telefonas: +370 674 41141
E. paštas: info@nmm.lt
Sekite mus internete

© Paskelbtas turinys negali būti publikuojamas be raštiško Neringos meno mokyklos sutikimo