1971 m. metais mokytojo Alberto Martinkaus iniciatyva įkurta Neringos vaikų muzikos mokykla (nuo 1994 m. Neringos meno mokykla) nuolat ieško naujų ir kiekvieno vaiko talentus atskleidžiančių mokymo formų. Šiandien mokykloje mokoma choreografijos, dailės, dainavimo, ankstyvojo meninio ugdymo, suaugusiųjų meninio ugdymo, teatrinio meno, fotografijos ir muzikuoti fortepijonu, kanklėmis, akordeonu, gitara, skrabalais, birbyne ir kt.
Viena iš svarbiausių sėkmės prielaidų – tai Neringos meno mokyklos mokytojų asmenybės. Kokybiškas bendradarbiavimas ir kiekvieno mokytojo kuriama savita mokymo sistema garantuoja pasitikėjimu, atsakomybe, sąžiningumu, demokratiškumu grindžiamą mokyklos kultūrą. Antra pagrindinė sėkmės prielaida – tai mokiniai, kurie kantriai lavina meninius įgūdžius, patys sau kelią aukštus reikalavimus ir siekia geriausio rezultato bei tėveliai, užtikrinantys aktyvų savo vaikų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Trečioji – tai nuolatinė Neringos savivaldybės ir įvairių partnerių parama sudarant puikias sąlygas mokymui.
Neringos meno mokyklos mokytojai yra aktyvūs Neringos kultūros puoselėtojai bei Neringos ambasadoriai. Vien 2015 m. mokiniai ir mokytojai dalyvavo apie 40 renginių (konkursai, festivaliai, parodos) - iš jų 7 respublikiniuose konkursuose tapo laimėtojais (kanklių, fortepijono, choreografijos ir teatrinio meno specialybių mokiniai). Taip pat įgyvendino 3 projektus – XI respublikinį muzikos ir meno mokyklų choreografijos skyrių festivalį „Šitam dideliam būry“, „Ritin kalne smiltatė“ ir „Šokanti Neringa 2015“.
2016 m. įsteigta fotostudija ir meninę saviraišką skatinančios edukacinės erdvės atveria dar vieną naują
mokyklos etapą. O šiandien švęsdami 45 metų mokyklos jubiliejų džiaugiamės ir didžiuojamės daugiau nei 400 mokyklą baigusių mokinių, iš kurių daugelis sieja savo gyvenimą su mokykloje įgytomis žiniomis. Prisiminkime keletą iš jų – Lauryna Bendžiūnaitė, Gaiva Bandzinaitė, Aušra Vaitkutė, Justė Zinkevičiūtė, Julija Rušinskytė, Marius Balsys, Gabrielė Ašmontaitė ir daugelis kitų.
2016 m. sausio 1 d. mokykloje pagal 19 mokymo programų mokosi 108 mokiniai ir 22 suaugusieji, dirba 19 pedagogų. Mokyklos pagrindinis įsipareigojimas – kiekvienam besimokančiajam visapusiškai padėti, atrasti, suprasti, atskleisti, padrąsinti - buvo, yra ir bus mokyklos pagrindinė sėkmės priežastis.

 

 

 

Susisiekite su mumis
Neringos meno mokykla

Neringos meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Neringos meno mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pamario g. 4, LT-93124 Neringa.
Kodas 190894483.
Tel. nr. +370 674 41141.
Fakso nr. +370 674 41141
E. paštas info@nmm.lt
Kontaktai

Adresas: Pamario g. 4, Neringa, Lietuva
Telefonas: +370 674 41141
E. paštas: info@nmm.lt
Sekite mus internete

© Paskelbtas turinys negali būti publikuojamas be raštiško Neringos meno mokyklos sutikimo